Kunst- en cultuur geeft plezier, spreekt de taal van emotie. Raakt de harten van mensen en verbindt.

Met het project Kunst in Beweging willen we het kunst- en cultuuraanbod in de gemeente Deventer verbeteren en meer toegankelijk maken voor zowel de thuiswonende ouderen als de ouderen in woonzorgcentra.

Hieronder kun je een overzicht vinden van het lokale kunst- en cultuuraanbod (inhoud, kosten en praktische zaken) en direct contact leggen met de cultuurmakers.

Stand van zaken project

Het project Kunst in Beweging Deventer (KIB) bestond uit drie pijlers (de balkonbeweging, residenties en een kunst- en cultuuraanbod). Lees er hier meer over. Het project biedt kansen voor doorontwikkeling en daarom heeft het kunst- en cultuuraanbod van de makers begin 2024 een update gehad. We beraden ons momenteel over het vervolg en gaan met cultuurmakers en partners in gesprek. Wilt u hieraan bijdragen? Neem gerust contact op.

AANBOD