© All rights reserved. Powered by VLThemes.

Residentie.

Tijdens de Kunstresidentie koppelen we één of meerdere kunstenaars en/of muzikanten aan een woon- en zorginstelling om een week of weekend te resideren. De kunstenaar gaat voor deze periode aan het werk met nieuw materiaal, in een nieuwe, ongewone omgeving, en met nieuwe, ongewone sociale interacties. In co-creatie met de bewoners werkt de kunstenaar aan een beeldende uiting, nieuwe muziek of een voorstelling. De kunstenaar en/of artiest betrekt hiervoor in een kamer bij de desbetreffende woon-zorglocatie.

Door actief in gesprek te gaan met de mensen in de herfst van hun leven ontdekken de kunstenaars hopelijk nieuwe invalshoeken, verschillende perspectieven op het leven en de wereld en kunnen ze hun eigen kijk op dit alles reflecteren op en met de bewoners. De geschiedenis en de verhalen van de bewoners dienen ter inspiratie voor nieuw materiaal, en de kunstenaar put uit de kennis en kunde van bewoners op artistiek vlak (bijvoorbeeld door oud-muzikanten of schrijvers), een beeldend werk of bijvoorbeeld een live-registratie van een uitvoering.